Dotacja Unii Europejskiej na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że Projekt „Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim w Warszawie” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 www.pois.gov.pl.

Celem projektu było utworzenie nowoczesnego, wyposażonego w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną, dobrze zorganizowanego i efektywnie działającego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), a w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych, niezbędnych do udzielania skutecznej pomocy w stanach nagłych.

Zgodnie umową o dofinansowanie zawartą między Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako „instytucją wdrażającą”, a miastem stołecznym Warszawa koszty realizacji projektu wyniosą 4 664 134,03 PLN, a kwota dofinansowania 3 918 950,92 PLN.                                                                                                  

Dzięki wyposażeniu kupionemu z dotacji Unii Europejskiej, w naszym szpitalu powstał SOR, który spełnia  ustawowe wymagania w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego i realizuje świadczenia zdrowotne, polegające na szybkiej diagnostyce i natychmiastowym podejmowaniu leczenia osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i/lub życia.

Dyrekcja Szpitala Wolskiego


Dotacja Unii Europejskiej na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego