Budujemy nowy oddział geriatryczny

W najbliższą niedzielę już po raz 23 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I po raz drugi będzie zbierać środki na nowoczesną diagnostykę nie tylko dla noworodków, lecz także dla seniorów, których jest wśród nas coraz więcej.

W związku z tym pragniemy poinformować,  że w Szpitalu Wolskim rozpoczynamy budowę nowego, 36- łóżkowego oddziału geriatrycznego, pierwszego tak dużego w województwie  mazowieckim. Przed kilkoma dniami, 30 grudnia ub. r., dyrektor Robert Mazur podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg na przebudowę części pomieszczeń w pawilonie 11 na oddział o charakterze zachowawczo – geriatrycznym. 

Inicjatywa utworzenia w tym miejscu oddziału geriatrycznego ma już sporo lat. W 2006 roku doszło do porozumienia pomiędzy naszym szpitalem a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM), który był bardzo zainteresowany pozyskaniem bazy łóżkowej dla Kliniki Geriatrii Wydziału Nauki o Zdrowiu. Ale wówczas z przyczyn niezależnych ani od dyrekcji szpitala, ani władz WUM nie udało się jej zrealizować.

Pawilon 11 powstał przed ponad 30 laty jako pawilon gastronomiczny. Jest nadal w dobrym stanie technicznym. Od kilku lat, po likwidacji kuchni szpitalnej, był tylko częściowo wykorzystywany przez szpital. Mieści się w nim apteka szpitalna, a część pomieszczeń jest wynajmowana na stację dializ oraz stację pogotowia ratunkowego.

Modernizacja obejmie około 1,5 tys. m² powierzchni. Oddział będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym zostanie dobudowana dodatkowa winda. Pacjenci będą mieli do dyspozycji 10 sal 3-osobowych oraz 2 sale obserwacyjne: 1- i 5-osobową. Każda sala będzie miała własną łazienkę z wc. Sale chorych będą odpowiednio większe,  np. sale 3-osobowe będą miały 28-29 m². Ponadto w oddziale znajdą się sale terapii zajęciowej, gabinety fizykoterapii, pokoje zabiegowe, gabinet psychologa, pokoje lekarskie, pomieszczenia administracyjne, szatnie dla personelu itp.

Koszty prac budowlanych, które zostaną sfinansowane z budżetu m. st. Warszawy, wyniosą ok. 3,4 mln zł. Przebudowa zajmie 26 tygodni. Oddanie do użytku tego nowego oddziału planowane jest  przed końcem III kwartału br.
 
Profil nowego oddziału zależeć będzie ostatecznie od decyzji NFZ dotyczącej przyznania szpitalowi środków na opiekę geriatryczną. Jeśli okaże się to niemożliwe, oddział powiększy dotychczasową bazę internistyczną. Dwie trzecie naszych pacjentów internistycznych to osoby w wieku powyżej 65 lat. Dlatego dążymy do wdrożenia w szpitalu kompleksowego programu leczenia ludzi starszych. Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, utworzone w naszym szpitalu w 2012 roku, przygotowuje się właśnie do uruchomienia dziennego oddziału psychogeriatrycznego.


Budujemy nowy oddział geriatryczny