Abonament telefoniczny z nielimitowanymi rozmowami i dostępem do internetu – 9 szt., Aparat telefoniczny komórkowy– 9 szt.

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł

Wydatek finansowany w ramach umowy o dofinansowanie Projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i  młodzieży Warszawa – Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie

Umowa

Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania


Abonament telefoniczny z nielimitowanymi rozmowami i dostępem do internetu – 9 szt., Aparat telefoniczny komórkowy– 9 szt.