Wdrożenie systemu e-szpital 2.0 w Szpitalu Wolskim

Celem projektu e-szpital 2.0 jest wdrożenie rozwiązania zwiększającego dostęp drogą elektroniczną do świadczeń medycznych w Szpitalu Wolskim przez budowę środowiska informatycznego obejmującego systemy informacyjne: portal dla pacjentów, zarządzanie treścią i dokumentami, transmisję i przetwarzanie danych oraz autoryzację i uwierzytelnianie.

Kluczowym elementem projektu jest integracja środowiska informatycznego Szpitala w zakresie wymiany danych między systemami informatycznymi

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do świadczeń medycznych udzielanych w Szpitalu Wolskim. Wprowadzone zmiany umożliwią m.in. umawianie wizyt lekarskich przez Internet, sprawniejsze zarządzanie placówką oraz integrację wymiany danych zarówno między własnymi jednostkami organizacyjnymi jak i z jednostkami zewnętrznymi, takimi jak: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Ministerstwo Zdrowia/CSIOZ, czy Narodowy Fundusz Zdrowia. Projekt zintegruje środowisko informatyczne Szpitala z systemami zewnętrznymi: ePUAP, BIP, zamówieniami publicznymi UZP, pocztą elektroniczną, systemem obiegu dokumentów, konsultacjami i telekonferencjami, rozliczeniami NFZ oraz raportami.

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na www.mazowia.eu


Wdrożenie systemu e-szpital 2.0 w Szpitalu Wolskim