Postępująca informatyzacja Szpitala Wolskiego

Projekt pn. „Zaawansowane usługi elektroniczne z elektronicznym obiegiem dokumentów w Szpitalu Wolskim w Warszawie” to drugi w tym roku projekt dotyczący informatyzacji, prowadzony w naszym szpitalu.

Całkowita wartość tego projektu wynosi 1 099 290,05 zł, a kwota dofinansowania 932 305,54 zł, czyli 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych tj. 1 096 830,05 zł..

Projekt ma na celu zwiększenie elektronicznego dostępu do usług realizowanych przez Szpital Wolski  oraz rozwój i zwiększenie dostępności do usług on-line – słowem usprawnienie całego procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jego wdrożenie umożliwi wzrost  efektywności realizacji świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu technik ICT, a także wzrost jakości świadczeń. Środowisko informatyczne szpitala zostanie wyposażone w oprogramowanie narzędziowe i aplikacje pozwalające na wytwarzanie i udostępnianie e-usług, wewnętrzną integrację danych medycznych, elektroniczny obieg dokumentów oraz prowadzenie sprawnej i bezpiecznej zewnętrznej wymiany danych i dokumentów. W rezultacie nastąpi dalsza automatyzacja i usprawnienie codziennej pracy szpitala.  

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 można znaleźć na www.mazowia.eu


Postępująca informatyzacja Szpitala Wolskiego