Zmiany zasad odwiedzin pacjentów w Szpitalu Wolskim

Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiczne oraz ograniczanie ryzyka zakażenia pacjentów pozostających w oddziale zmianie ulegają zasady odwiedzin pacjentów:

  • Zalecany jest kontakt telefoniczny z pacjentami.
  • Odwiedziny mogą się odbyć po powiadomieniu sekretariatu oddziału/ pielęgniarki dyżurnej i w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym. 
  • Osoby odwiedzające mogą wchodzić pojedynczo z zachowaniem podstawowych środków zabezpieczenia w postaci maski chirurgicznej lub FFP2.
  • Czas wizyty powinien być ograniczony do maksymalnie 15 minut.
  • Przed wejściem do oddziału należy zdezynfekować ręce.
  • Osoby odwiedzające z objawami infekcji lub zakażenia górnych dróg oddechowych nie będą wpuszczane na teren oddziału.
  • W przypadku pacjentów poddanych izolacji, ze względów epidemiologicznych, odwiedziny są przeciwskazane.
  • Ze względu na ograniczenie ryzyka prosimy o ograniczenie odwiedzin pacjentów poddawanych krótkiej i planowej hospitalizacji.    
  • Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji.

Nasi pacjenci często są w stanie obniżonej odporności i każdy kontakt z patogenem chorobotwórczym może skutkować niepotrzebnymi powikłaniami i wydłużeniem czasu hospitalizacji.


Zmiany zasad odwiedzin pacjentów w Szpitalu Wolskim