Zarządzenie 99/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie 99/2022