Zarządzenie 78/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale geriatryczno-internistycznym dla lekarzy wchodzących w skład zasobu kadrowego Oddziału geriatryczno-internistycznego Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie 78/2022