Zarządzenie 74/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i innych komórkach organizacyjnych Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie 74/2022