Zarządzenie 68/2022

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2022 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 17.03.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale chorób wewnętrznych i endokrynologii oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Zarządzenie 68/2022