Zarządzenie 61/2022

W sprawie unieważnienia konkursu na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej Szpitala Wolskiego, w Pracowni Elektrofizjologii i w Pracowni Radiologii Zabiegowej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Zarządzenie 61/2022