Zarządzenie – 52/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w części ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Zarządzenie – 52/2022