Zarządzenie – 263/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistyczno – diabetologicznych w Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym i Pododdziale rehabilitacji neurologicznej w Szpitalu Wolskim oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie – 263/2022