Zarządzenie – 233/2022

W sprawie Zarządzenia Nr 209/2022 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 01.09.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych – zapewnienie właściwej opieki nad pacjentem przez ratownika medycznego w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz innych Oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Zarządzenie – 233/2022