Zarządzenie – 230/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na:

1) udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej w Oddziale chirurgii naczyniowej Szpitala Wolskiego oraz pozostawania w gotowości do udzielania w/w świadczeń,

oraz na:

2) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej w Poradni chirurgii naczyniowej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Zarządzenie – 230/2022