Zarządzenie – 214/2022

Udzielenie zamówienia na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w części ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego /Poradnia zdrowia psychicznego, Zespół leczenia środowiskowego (domowego)/ Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie – 214/2022