Zarządzenie – 184/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Zarządzenie – 184/2022