Zarządzenie – 177/2022

w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie proktologii polegających na wykonywaniu badań, zabiegów i konsultacji specjalistycznych w Poradni proktologicznej i Oddziałach Szpitala w tym w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z częścią urazową Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie – 177/2022