Zarządzenie – 171/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym medycznych czynności ratunkowych w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie – 171/2022