Zarządzenie – 161/2022

Udzielenie zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań i zabiegów endoskopowych oraz konsultacji medycznych związanych z kwalifikacją do zabiegów endoskopowych w Pracowni endoskopii, oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie – 161/2022