Zarządzenie – 154/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową, Oddziale chirurgii naczyniowej Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Zarządzenie – 154/2022