Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu komputerowego oraz podręczników na potrzeby realizacji Zadania 6 – WSPIERANIE RUCHU SAMOPOMOCOWEGO – Pozycji pn.”Utworzenie i utrzymanie kawiarenki internetowej (w tym: router – 1 szt., podręczniki – 5 kompletów )

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu komputerowego oraz podręczników na potrzeby realizacji Zadania 6 – WSPIERANIE RUCHU SAMOPOMOCOWEGO – Pozycji pn.”Utworzenie i utrzymanie kawiarenki internetowej (w tym: router – 1 szt., podręczniki – 5 kompletów )