Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.


Dostępne dla osób poruszających się na wózkach:

 • Szerokość drzwi minimum 90 cm
 • brak stopni i schodów
 • maksymalne nachylenie pochylni 8%,
 • najdłuższy odcinek pochylni bez podestu maksymalnie 9 m.

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna dla osób poruszających się na wózkach.


Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach:

 • Szerokość drzwi minimum 70 cm,
 • maksymalnie 1 stopień,
 • maksymalne nachylenie pochylni 18% (lub przenośna pochylnia, lub platforma przyschodowa, lub podnośnik platformowy).

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach.


Toaleta dostępna dla osób na wózkach:

 • Dojście do budynku co najmniej dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach,
 • szerokość drzwi minimum 90 cm,
 • brak stopni i schodów,
 • najdłuższy odcinek pochylni bez podestu maksymalnie 9 m,
 • uchwyty po lewej i prawej stronie muszli klozetowej, w tym minimum 1 składany,
 • powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową minimum 150 cm × 150 cm,
 • powierzchnia do przesiadania się obok muszli klozetowej po lewej lub prawej stronie minimum 80 cm × 70 cm,
 • wysokość siedzenia na muszli klozetowej 46-52 cm,
 • przestrzeń wjazdu pod umywalkę minimum 30 cm.

Jeśli konieczne jest korzystanie z windy, winda musi być dostępna dla osób poruszających się na wózkach.Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.