Uchwała 95/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


Uchwała 95/2023