Uchwała 107/2023

W sprawie Uchwały Nr 82/2023 Zarządu Spółki z dnia 03.03.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz za zgodą obu stron w innych Oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Uchwała 107/2023