Uchwała 106/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z częścią urazową oraz w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz za zgodą obu stron w innych Oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


Uchwała 106/2023