Szacowanie wartości zamówienia – Odbiór odpadów medycznych na potrzeby Szpitala Wolskiego

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP i ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia. Przedmiotem zapytania jest oszacowanie wartości zamówienia –  Odbiór odpadów medycznych na potrzeby Szpitala Wolskiego w ramach umowy na 12 miesięcy.


Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: mbogucka@wolski.med.pl

Do dnia: 22.02.2022r do godziny 14:00.Szacowanie wartości zamówienia – Odbiór odpadów medycznych na potrzeby Szpitala Wolskiego