„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Wola”


„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Wola” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 14 978 126,25 zł
Źródła finansowania:
– 14 122 875,24 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego
– 855 251,01 zł z budżetu państwa.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1. Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2021 – 31 sierpnia 2023
Jednostka realizująca projekt: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Partner Projektu: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym dzieci i młodzieży doświadczających zaburzeń psychicznych poprzez świadczenie usług medycznych i społecznych. Wsparcie procesu zdrowienia dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego oraz ich rodzin opierać się będzie na kompleksowych działaniach, wieloprofilowej opiece medycznej i zindywidualizowanych świadczeniach pomocowo – społecznych, które przyczynią się do optymalizacji funkcjonowania pacjentów.

Ważnym celem projektu jest również rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej i działań profilaktyczno – edukacyjnych, które przyczynią się do przeciwdziałania dyskryminacji oraz kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości.

Harmonogram wsparcia w projekcie

Harmonogram wsparcia w projekcie w miesiącu: Marzec 2023r.

ZespółOferowane wsparcieKontaktGodziny otwarcia
CENTRUM KOORDYNACJIZespół odpowiedzialny jest za pierwszy kontakt i konsultacje przyszłego pacjenta. Posiada także zespół mobilny, świadczący pomoc w środowisku.Infolinia:
22 389 48 77
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście I
Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00 – 20:00
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i PsychoterapeutycznejZespół psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych, który daje wsparcie niemowlętom, dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.Tel: 22 389 48 74
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście H,
Poniedziałek środa, piątek w godz. 8:00-16:00
Wtorek, czwartek w godz. 11:00-20:00
Centrum Zdrowia Psychicznego – Poradnia Zdrowia PsychicznegoZespół psychologów, psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów oferuje diagnozę psychologiczną i psychiatryczną, a także psychoterapię indywidualną, konsultacje rodzinne i opiekę lekarza psychiatry.Tel: 22 389 48 74
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście A, I piętro, gab. 101, 105, 106
Poniedziałek w godz. 8:00-16:00;
Wtorek w godz. 8:00-18:00,
Środa w godz. 12:00-20:00
Czwartek w godz. 10:00-16:00
Piątek w godz. 8:00-15.00
Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Dzienny Psychiatryczno- RehabilitacyjnyZespół psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, wychowawców, terapeutów zajęciowych oferuje intensywny program terapeutyczny; pogłębioną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, a także realizację obowiązku szkolnego.Tel: 22 389 49 49
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście F,
Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00
Centrum Zdrowia Psychicznego – HostelZespół trenerów usamodzielniania i opiekunów zapewnia opiekę oraz prowadzi oddziaływania socjoterapeutyczne dla młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego. Koordynator Hostelu: Filip Jach Tel: 881 914 430
Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00
Klub dla Dzieci i MłodzieżyKlub zapewnia zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy, wycieczki, zajęcia rozwijające zainteresowania, a także wsparcie
psychologiczne, działalność profilaktyczną i wychowawczą dla dzieci i młodzieży.
Tel: 780 038 865
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście D
Poniedziałki w godz. 15:30-19:30 – dla dzieci z klas IV-VII;
Środy w godz. 15:30-19:30 dla dzieci z klas I-III
Piątki w godz. 15:30-19:30 – dla młodzieży z klas VIII i szkół ponadpodstawowych
Profilaktyka zaburzeń
psychicznych
Zespół Profilaktyki prowadzi warsztaty i szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, dla rodziców uczniów i rodziców dzieci przedszkolnych, nauczycieli, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą na warszawskiej Woli.E-mail:
mmatus@wolski.med.pl
kparzuchowska@wolski.med.pl
Harmonogram szkoleń, warsztatów i spotkań profilaktycznych jest ustalany w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji – szczegółowe terminy ustalane są na bieżąco ze szkołami i innymi placówkami.

Link do pełnego dokumentu

Link do Harmonogramu„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Wola”