Przypomnienie o stanie zagrożenia epidemicznego w Polsce

W związku z obserwowanym wzrostem liczby osób z dodatnim wynikiem badań SARS-CoV-2 w Polsce przypominamy o obowiązującym stanie zagrożenia epidemiologicznego i zwiększonym ryzyku zakażenia.

Prosimy o przestrzeganie zasad ochrony przez zakażeniem SARS-CoV-2. W szpitalach pacjenci nadal są narażeni na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, pomimo przestrzegania obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i stosowania zasad zaostrzonego rygoru sanitarno-epidemiologicznego przez personel medyczny.


Przypomnienie o stanie zagrożenia epidemicznego w Polsce