Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa Wola”

Zorganizowanie i przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. „Grunt to zdrowie” na teranie Szpitala Wolskiego w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa Wola” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Unieważnienie Postępowania


Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa Wola”