Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”

„Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia pikniku rodzinnego na teranie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, podwórko przy ul. Miłej 22, w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa Wola” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” podczas Pikniku rodzinnego „Muranów leży nam na sercu” w terminie 17.09.2022 r. w godz. 14:00 – 19:00”.


Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”