Podziękowanie dla Pracowników Szpitala Wolskiego

Pracownicy Szpitala Wolskiego otrzymali podziękowanie za długoletnią współpracę z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy, działającym w Dzielnicy Warszawa-Wola. W imieniu pracowników Szpitala Wolskiego podziękowanie przyjął Dyrektor Szpitala Wolskiego – Robert Mazur.


Podziękowanie dla Pracowników Szpitala Wolskiego