zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

NUMER SPRAWY EP/41/2020 „Usługi trenera pracy w ramach umowy cywilnoprawnej POWER. średnio112h w miesiącu .Zatrudnienie w projekcie a i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powiadomienie o wyborze  oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie