zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
 Aktualności

Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim

12 kwietnia 2019

W warszawskiej hali EXPO XXI od 6 do 9 kwietnia obradował 27 Europejski Kongres Psychiatrii (EPA). Zgromadził ponad 4000 uczestników z całego świata. Tak duża, prestiżowa międzynarodowa konferencja psychiatryczna odbyła się w Polsce po raz pierwszy. W tym samym czasie w naszym sz..

czytaj więcej

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

1.  Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w dowolnej formie (przykładowy wzór wnioski można pobrać w Centrum Obsługi Pacjenta – pawilon 1, parter lub ze strony internetowej szpitala),

2.  Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,

3.  W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala. 

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Opłaty:

  1. Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,72 zł brutto za każdą stronę.
  2. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej - 0,34 zł brutto za każdą stronę.
  3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,94 zł brutto.
  4. Udzielenie informacji lub udzielenie opinii o stanie zdrowia pacjenta w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – 131,61 zł brutto.

W przypadku wysyłki kopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej drogą pocztową, wnioskodawca obowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki według cennika wynikającego z umowy zawartej przez Szpital z operatorem pocztowym.

Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum Obsługi Pacjenta - pawilon 1, parter

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej następuje w drodze pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.),
  2. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - Zarządzenie 63/2019 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 7 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje:

Centrum Obsługi Pacjenta
tel. (22) 38 94 805
tel. (22) 38 94 800