zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Zarządzanie jakością

Na podkreślenie zasługuje to, że proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w całym szpitalu był realizowany bez udziału firmy konsultingowej.

Jakość świadczonych usług zdrowotnych dla Kierownictwa Szpitala Wolskiego jest zagadnieniem zasadniczym, gdyż wpływa na przebieg i skuteczność leczenia, poczucie bezpieczeństwa pacjentów, stopień ich poinformowania oraz zadowolenia z pobytu w szpitalu.

Etapy procesu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością:

 • 2003/2004 – rozpoczęcie wdrażania SZJ w Izbie Przyjęć
 • 12.05.2004 r. – ocena zewnętrzna / audit certyfikacyjny prowadzony przez auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie
 • 17.05.2004 r. – otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2001 w zakresie świadczeń usług zdrowotnych w Izbie Przyjęć
 • Wrzesień 2004 r. – rozpoczęcie wdrażania  SZJ w pozostałych placówkach szpitala
 • 07-08.12.2005 r. – ocena zewnętrzna / audit certyfikacyjny prowadzony przez auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie
 • 29.12.2005 r. – otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2001 na okres trzech lat t.j. do 28 grudnia 2008 roku

certyfikaty iso

 • 12.12.2006 r. – audit nadzoru potwierdzający utrzymanie i doskonalenie SZJ zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001
 • 16.12.2006 r. – raport z auditu nadzoru podczas którego nie stwierdzono niezgodności w stosunku do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.Zespół auditorów w przekazanym raporcie wnioskował o utrzymanie certyfikatu SZJ w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, organizacji i zarządzania.
 • 14.12.2007 r. odbył się audit nadzoru II Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, organizacji i zarządzania. Zespół auditorów, na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdził, że SZJ w Szpitalu Wolskim jest utrzymywany i doskonalony, i spełnia wymagania normy. Obowiązujące uregulowania są znane i przestrzegane w praktyce, a na podkreślenie zasługuje wysoka świadomość oraz zrozumienie celów i zadań systemu. W związku z tym  zespół auditorów wnioskuje o utrzymanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.
 • 04-06.11.2008 r. – ocena zewnętrzna -  audit certyfikacyjny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.
 • 19.12.2008 r. - uroczyste wręczenie Certyfikatu ISO 9001: 2001 w zakresie kompleksowego świadczenia usług zdrowotnych, organizacji i zarządzania, zgodnie z działalnością statutową, przyznanego na okres trzech lat tj. do 16 listopada 2011 roku.
certyfikaty iso certyfikaty iso
 •  W dniach 12 – 14 października 2011 r. zespół auditorów przeprowadził audit odnowienia II certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN ISO 9000. Zespól stwierdził, że SZJ w Szpitalu Wolskim jest utrzymywany, a także doskonalony, i spełnia wymagania normy. Obowiązujące uregulowania są znane i przestrzegane w praktyce. W dokumentacji opisany jest  ustalony sposób postępowania w ramach funkcjonującego systemu zarządzania oraz sposób spełnienia wymagań normy. Dokumentacja jest  uaktualniana. Ponadto  przewidziane jest dalsze doskonalenie systemu zarządzania. W związku z tym  zespół auditorów wnioskował o odnowienie ważności certyfikatu w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i promocji zdrowia realizowanych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych dla Szpitala Wolskiego. Certyfikat został odnowiony na kolejne 3 lata, tj. do 16 listopada 2014 roku.
jakosc jakosc

 

jakosc

 W dniach 22 - 24 października 2014 roku auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadzili III audit odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Na ich wniosek ważność certyfikatu naszego  szpitala została przedłużona o kolejne 3 lata, tj. do 16 listopada 2017 roku.

Przedłużenie ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością Przedłużenie ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością
Przedłużenie ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością

 W dniach 19 - 20 października 2017 roku auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadzili IV audit odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Na ich wniosek ważność certyfikatu naszego  szpitala została przedłużona o kolejne 3 lata, tj. do 16 listopada 2020 roku.

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 BIP System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 BIP
   

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 BIP