zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880; 516 059 870
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

5 grudnia 2018

Projekt „e Pacjent w Szpitalu Wolskim”

Projekt  „e Pacjent w Szpitalu Wolskim” to kolejny projekt dotyczący informatyzacji naszego szpitala. Jest kontynuacją projektów zrealizowanych w poprzednich latach.

Projekt  „e Pacjent w Szpitalu Wolskim”

Całkowita wartość projektu: 3 741 783,00 PLN
Wkład własny: 1 308 103,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 433 680,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet II: „Wzrost e-potencjału Mazowsza”
Działanie 2.1: „E-usługi”
Poddziałanie 2.1.2: „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”
Okres realizacji projektu: 12.04.2018 r. – 31.12.2020 r.
Beneficjent: Szpital Wolski
Partner w projekcie: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

Celem projektu jest budowa usług elektronicznych z niezbędnym doposażeniem środowiska informatycznego, umożliwiających:

  • dostęp pacjentów do zbioru indywidualnych elektronicznych dokumentów medycznych;
  • monitorowanie w trybie dozoru stanu zdrowia pacjentów;
  • integrację podmiotu leczniczego z platformą P1;
  • integrację z partnerem w zakresie przekazywania zleceń i odbioru ich wyników oraz konsultacji lekarskich.


W jego ramach zostanie zbudowanych i wdrożonych 6 usług elektronicznych:
1. Rejestr zdarzeń medycznych i EDM (integracja z P1)
2. Dokumenty medyczne pacjenta (udostępnianie pacjentom)
3. Telemonitoring pacjenta (zautomatyzowany dozór zdalny)
4. Telekonsultacje lekarskie (zdalny dostęp pacjentów i lekarzy)
5. Zlecenia zewnętrzne (współpraca z partnerem)
6. Rejestr przetwarzana danych osobowych (zarządzanie przetwarzaniem tych danych)

Zostanie też doposażone środowisko informatyczne w zakresie infrastruktury informatycznej (przetwarzanie danych – serwery, macierze dyskowe i stanowiska robocze, transmisja danych – bezprzewodowe punkty dostępowe z dwoma kontrolerami, punkty informacyjne – system informacji i komunikacji wewnętrznej, uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu – centrum autoryzacji i usługa katalogowa) oraz w zakresie oprogramowania aplikacyjnego (moduły systemów HIS i ERP, usługi elektroniczne).

Realizacja projektu zwiększy wykorzystanie e-usług publicznych w sektorze ochrony zdrowia.
Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) przyczyni się do rozwoju e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą obywatele. Wdrożenie projektu umożliwi pacjentom bezpośredni, zdalny dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności do indywidualnej elektronicznej dokumentacji medycznej.

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 znajdują się na www.mazowia.eu