zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880; 516 059 870
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

24 maja 2011

Dotacja Unii Europejskiej na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wyposażenie sor

Uprzejmie informujemy, że Projekt „Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim w Warszawie” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 www.pois.gov.pl.

Celem projektu było utworzenie nowoczesnego, wyposażonego w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną, dobrze zorganizowanego i efektywnie działającego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), a w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych, niezbędnych do udzielania skutecznej pomocy w stanach nagłych.

Zgodnie umową o dofinansowanie zawartą między Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako „instytucją wdrażającą”, a miastem stołecznym Warszawa koszty realizacji projektu wyniosą 4 664 134,03 PLN, a kwota dofinansowania 3 918 950,92 PLN.                                                                                                  

Dzięki wyposażeniu kupionemu z dotacji Unii Europejskiej, w naszym szpitalu powstał SOR, który spełnia  ustawowe wymagania w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego i realizuje świadczenia zdrowotne, polegające na szybkiej diagnostyce i natychmiastowym podejmowaniu leczenia osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i/lub życia.

                                                                                                                           Dyrekcja Szpitala Wolskiego