zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880; 516 059 870
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

12 grudnia 2012

Wdrożenie systemu e-szpital 2.0 w Szpitalu Wolskim

Celem projektu e-szpital 2.0 jest wdrożenie rozwiązania zwiększającego dostęp drogą elektroniczną do świadczeń medycznych w Szpitalu Wolskim przez budowę środowiska informatycznego obejmującego systemy informacyjne: portal dla pacjentów, zarządzanie treścią i dokumentami, transmisję i przetwarzanie danych oraz autoryzację i uwierzytelnianie.

Kluczowym elementem projektu jest integracja środowiska informatycznego Szpitala w zakresie wymiany danych między systemami informatycznymi

E-szpital 2.0

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do świadczeń medycznych udzielanych w Szpitalu Wolskim. Wprowadzone zmiany umożliwią m.in. umawianie wizyt lekarskich przez Internet, sprawniejsze zarządzanie placówką oraz integrację wymiany danych zarówno między własnymi jednostkami organizacyjnymi jak i z jednostkami zewnętrznymi, takimi jak: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Ministerstwo Zdrowia/CSIOZ, czy Narodowy Fundusz Zdrowia. Projekt zintegruje środowisko informatyczne Szpitala z systemami zewnętrznymi: ePUAP, BIP, zamówieniami publicznymi UZP, pocztą elektroniczną, systemem obiegu dokumentów, konsultacjami i telekonferencjami, rozliczeniami NFZ oraz raportami.

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na www.mazowia.eu