zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880; 516 059 870
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

19 lipca 2013

Postępująca informatyzacja Szpitala Wolskiego

Projekt pn. „Zaawansowane usługi elektroniczne z elektronicznym obiegiem dokumentów w Szpitalu Wolskim w Warszawie” to drugi w tym roku projekt dotyczący informatyzacji, prowadzony w naszym szpitalu.

Całkowita wartość tego projektu wynosi 1 099 290,05 zł, a kwota dofinansowania 932 305,54 zł, czyli 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych tj. 1 096 830,05 zł..

 

tablica

Projekt ma na celu zwiększenie elektronicznego dostępu do usług realizowanych przez Szpital Wolski  oraz rozwój i zwiększenie dostępności do usług on-line - słowem usprawnienie całego procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jego wdrożenie umożliwi wzrost  efektywności realizacji świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu technik ICT, a także wzrost jakości świadczeń. Środowisko informatyczne szpitala zostanie wyposażone w oprogramowanie narzędziowe i aplikacje pozwalające na wytwarzanie i udostępnianie e-usług, wewnętrzną integrację danych medycznych, elektroniczny obieg dokumentów oraz prowadzenie sprawnej i bezpiecznej zewnętrznej wymiany danych i dokumentów. W rezultacie nastąpi dalsza automatyzacja i usprawnienie codziennej pracy szpitala.  

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 można znaleźć na www.mazowia.eu