zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

2019

l.p.

nazwa jednostki kontrolującej

zakres kontroli

data rozpoczęcia kontroli zgodnie         z dokumentem upoważniającym do kontroli

data zakończenia kontroli zgodnie         z dokumentem upoważniającym do kontroli

 

1.       

PWIS w Warszawie

Kontrola na wniosek podmiotu

09.01.2019r.

09.01.2019r.

2.       

PSSE w Warszawie

Interwencja dot. skargi

11.01.2019r.

11.01.2019r.

3.       

PSSE w Warszawie

Podejrzenie ogniska epidemicznego

05.02.2019r.

05.02.2019r.

4.       

Archiwum Państwowe w Warszawie

Kontrola dokumentacji wchodzącej do państwowego zasobu archiwalnego

27.02.2019r.

27.02.2019r.

5.       

PSSE w Warszawie

Kontrola interwencyjna

06.03.2019r.

06.03.2019r.

6.       

RCKiK

Kontrola pracowni immunologii transfuzyjnej

28.05.2019r.

28.05.2019r.

7.       

MOW NFZ

Kontrola świadczeń udzielanych w SOR oraz Oddziale  chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową

30.05.2019r.

13.09.2019r.

8.       

PSSE w Warszawie

Kontrola – choroba zawodowa

11.06.2019r.

11.06.2019r.

9.       

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Kontrola dokumentacji badań profilaktycznych Poradni Medycyny Pracy

04.07.2019r.

04.07.2019r.

10.   

PSEE w Warszawie

Kontrola sanitarna bloku żywienia

09.07.2019r.

09.07.2019r.

11.   

PPIS w Warszawie

Podejrzenie ogniska epidemicznego

25.07.2019r.

02.08.2019r.

12.   

Państwowa Inspekcja Pracy

Zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, wypadki przy pracy, ryzyko chorób zawodowych

10.12.2019r.

12.12.2019r.

13.   

PSSE w Warszawie

Podejrzenie ogniska epidemicznego

07.10.2019r.

12.11.2019r.

14.   

PSSE w Warszawie

Kontrola z zakresu higieny pracy; kontrola kompleksowa

14.11.2019r.

15.11.2019r.

15.   

NIK

Funkcjonowanie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

05.12.2019r.

28.02.2019r.

16.   

PSSE w Warszawie

Podejrzenie ogniska epidemicznego

16.12.2019r.

16.12.2019r.

17.   

PSSE w Warszawie

Kontrola interwencyjna

19.12.2019r.

19.12.2019r.

2018

l.p.

nazwa jednostki kontrolującej

zakres kontroli

data rozpoczęcia kontroli zgodnie         z dokumentem upoważniającym do kontroli

data zakończenia kontroli zgodnie         z dokumentem upoważniającym do kontroli

 

1.       

PWIS m. st. Warszawy

Na wniosek szpitala -  uruchomienie aparatu rtg Cyberblock w Pracowni elektrofizjologii w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej.

 

02.02.2018 r.

02.02.2018 r.

 

2.       

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Spełnianie warunków akredytacji, kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii ogólnej                            i geriatrii.

 

05.02.2018 r.

05.02.2018 r.

3.       

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola interwencyjna - SOR.

 

15.03.2018 r.

15.03.2018 r.

4.       

Rzecznik Praw Pacjenta

Zbadanie sprawy na miejscu w ramach postępowania wyjaśniającego dot. SOR.

 

22.03.2018 r.

22.03.2018 r.

5.       

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola interwencyjna - Oddział geriatryczny.

 

26.03.2018 r.

26.03.2018r .

6.       

I Oddział ZUS Warszawa

Kontrola płatnika składek.

 

22.03.2018 r.

10.05.2018 r.

7.       

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola sprawdzająca.

 

12.04.2018 r.

12.04.2018 r.

8.       

RCKiK w Warszawie

Bank krwi - organizacja leczenia i gospodarka krwią,

 

11.05.2018 r.

11.05.2018 r.

9.       

WSSE w Warszawie

Pomiary hałasu ultradźwiękowego w Pracowni endoskopii.

 

22.05.2018 r.

22.05.2018 r.

10.   

WSSE w Warszawie

Pomiary hałasu na stanowisku Ogrodnika.

 

15.06.2018 r.

15.06.2018 r.

11.   

MOW NFZ w Warszawie

Realizacja świadczeń neurologicznych w ramach umów w zakresie neurologia - hospitalizacja A48, A51 - 01.01.2016 - 31.12.2016 oraz stan bieżący w dniach kontroli.

 

25.06.2018 r.

20.07.2018 r.

12.   

WSSE m. st. Warszawy

Rozmiary hałasu ultradźwiękowego w myjni endoskopowej.

 

29.06.2018 r.

29.06.2018 r.

13.   

BPZ Urzędu m. st. Warszawy

Program naprawczy szpitala, gospodarowanie mieniem.

 

04.07.2018 r.

31.07.2018 r.

14.   

NIK Dept. Zdrowia w Warszawie

Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 

10.10.2018 r.

30.11.2018 r.

15.   

PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Prawna ochrona pracy.

14.11.2018 r.

15.11.2018 r.

16.   

MOW NFZ

Ordynacja leków.

 

28.11.2018 r.

06.12.2018 r.

17.   

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola planowana ogólna.

 

10.12.2018 r.

10.12.2018 r.

2017

l.p.

nazwa jednostki kontrolującej

zakres kontroli

data rozpoczęcia kontroli zgodnie         z dokumentem upoważniającym do kontroli

data zakończenia kontroli zgodnie         z dokumentem upoważniającym do kontroli

 

1.       

PSSE m. st. Warszawy

Sprawdzenie wykonania decyzji DE/00489/2016

24.01.2017 r.

24.01.2017 r.

2.       

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kontrola dotycząca prawidłowości zatrudniania stażystów

07.03.2017 r.

23.03.2017 r.

3.       

Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy

Działalność statutowa

21.04.2017 r.

26.05.2017 r.

4.       

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Kontrola w zakresie zabezpieczania produktów leczniczych, środków psychotropowych i odurzających po terminie ważności

24.04.2017 r.

24.04.2017 r.

5.       

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Naczyniowej

Kontrola jakości i dostępności świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

6.       

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola z nadzoru bieżącego

30.05.2017 r.

02.06.2017 r.

7.       

Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i BHP

09.06.2017 r.

03.07.2017 r.

8.       

Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii

Ocena jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii

19.07.2017 r.

19.07.2017 r.

9.       

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola z zakresu higieny pracy.

28.08.2017 r.

28.08.2017 r.

10.   

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Szpitalny Oddział Ratunkowy

05.09.2017 r.

05.09.2017 r.

11.   

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola stanu sanitarno – technicznego,oraz dokumentacji

15.09.2017 r.

15.09.2017 r.

12.   

NIK

Zakażenia w podmiotach leczniczych – lata 2016-2017

18.09.2017r.

30.11.2017r.

13.   

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania

20.10.2017r.

21.12.2017r.

14.   

RCKiK

Kontrola pracowni immunologii transfuzjologicznej

07.12.2017r.

07.12.2017r.

15.   

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola planowana

11.12.2017 r.

12.12.2017 r.

16.   

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawo pracy i wynagrodzenia

11.12.2017r.

 

17.   

Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny

Kontrola na wniosek celem wydania zezwolenia na stosowanie aparatu

12.12.2017r.

12.12.2017r.

18.   

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Kontrola sprawdzająca z zawiadomieniem

22.12.2017r.

22.12.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016

l.p.

nazwa jednostki kontrolującej

zakres kontroli

data rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli

data zakończenia kontroli zgodnie         z dokumentem upoważniającym do kontroli

1.       

Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Kontrola w Oddziale neurologicznym, Pododdziale rehabilitacji neurologicznej oraz Oddziale udarowym w przedmiocie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

25.01.2016 r.

27.01.2016 r.

2.       

Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy

Gospodarka finansowa, gospodarowanie mieniem, działalność statutowa szpitala.

02.02.2016 r.

11.03.2016 r.

3.       

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola epidemiologiczna na wniosek szpitala.

17.02.2016 r.

17.02.2016 r.

4.       

Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Kontrola w przedmiocie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy.

16.03.2016 r.

18.03.2016 r.

5.       

MOW NFZ

Kontrola realizacji umów.

14.04.2016 r.

17.05.2016 r.

6.       

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola interwencyjna w I Oddziale chorób wewnętrznych

20.04.2016 r.

20.04.2016 r.

7.       

PSSE m. st. Warszawy

Wizytacja w spr. choroby zawodowej.

06.05.2016 r.

06.05.2016 r.

8.       

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola epidemiologiczna na wniosek szpitala.

23.05.2016 r.

23.05.2016 r.

9.       

MOW NFZ

Kontrola realizacji umowy w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

22.06.2016 r.

12.08.2016 r.

10.   

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola w związku z podejrzeniem ogniska epidemicznego.

07.07.2016 r.

07.07.2016 r.

11.   

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola w związku z podejrzeniem ogniska epidemicznego.

19.07.2016 r.

19.06.2016 r.

12.   

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola planowana z zakresu higieny komunalnej.

03.08.2016 r.

04.08.2016 r.

13.   

Państwowa Inspekcja Pracy

Dyskryminacja w wynagradzaniu.

06.09.2016 r.

06.10.2016 r.

14.   

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola interwencyjna

12.09.2016 r.

12.09.2016 r.

15.   

WSSE m. st. Warszawy

Kontrola na wniosek szpitala z zakresu higieny radiacyjnej.

23.11.2016 r.

23.11.2016 r.

16.   

PSSE m. st. Warszawy

Kontrola w związku z podejrzeniem ogniska epidemicznego.

27.12.2016 r.

27.12.2016 r.


2014

 

l.p.

Nazwa jednostki kontrolującej

Zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą

Data rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli

Data zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli

1.

Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy

Zadania statutowe, prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi, rozpatrywanie skarg w roku 2013.

16.01.2014r.

14.02.2014r.

2.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Realizacja umowy z dnia 14.01.2013r. – leczenie szpitalne: świadczenia w SOR, kardiologia.

21.01.2014r.

21.02.2014r.

3.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawa

Wizytacja dot. choroby zawodowej byłego pracownika Szpitala.

23.01.2014r.

23.01.2014r.

4.

Najwyższa Izba Kontroli Departament Zdrowia

Zatrudnienie w spzoz – szpital.

13.02.2014r.

16.06.2014r.

5.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie

Wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg.

08.04.2014r.

08.04.2014r.

6.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia

Ocena organizacyjna jakości świadczeń udzielanych w SOR.

09.05.2014r.

09.05.2014r.

7.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie

Higiena radiacyjna.

08.09.2014r.

10.09.2014r.

8.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Realizacja umowy z dnia 23.01.2014r.- leczenie szpitalne: świadczenia w SOR.

01.10.2014r.

31.10.2014r.

9.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Kontrola doraźna problemowa z zawiadomieniem dot. organizacji pracy w aptece szpitalnej należącej do zadań kierownika apteki.

20.10.2014r.

28.11.2014r.

10.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Wizytacja Klinicznego Oddziału psychiatrycznego.

21.10.2014r.

 

11.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawa

Kontrola interwencyjna.

12.11.2014r.

12.11.2014r.

 

 

 

2013

l.p.

Nazwa jednostki kontrolującej

Zakres kontroli – temat i okres objęty kontrolą

Data rozpoczęcia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli

Data zakończenia kontroli zgodnie z dokumentem upoważniającym do kontroli

1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Oddział kardiologiczny, dochodzenie epidemiologiczne w sprawie wystąpień objawów ze strony przewodu pokarmowego

15.01.2013

15.01.2013

2.

Biuro Polityki Zdrowotnej

Działalność statutowa, zamówienia publiczne

12.03.2013

29.03.2013

3.

Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy

Procedury regulujące wykonywanie zadań statutowych Szpitala

22.03.2013

10.04.2013

Przedłużona do dnia: 19.04.2013

4.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 

Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej w formie decyzji do rejestracji

09.04.2013

09.04.2013

5.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

P.T. „Leczenie stwardnienia rozsianego”

22.04.2013

10.05.2013

6.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 

Kontrola tematyczna w Pracowni Tomografii komputerowej, kontrola procedur w Oddziale kardiologicznym

 

26.04.2013

26.04.2013

7.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 

Kontrola akt osobowych, podej. choroby zawodowej

10.05.2013

10.05.2013

8.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Kardiologia – hospitalizacje, chirurgia ogólna – hospitalizacje 2012 r.

10.06.2013

28.06.2013

9.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola tematyczna, Ośrodek Diagnostyki i Terapii wewnątrznaczyniowej (Pracownia TK, Ośrodek Diagnostyki Medycznej)

18.07.2013

19.07.2013

10.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola w związku z ogniskiem epidemicznym w OAiIT

29.07.2013

31.07.2013

29.07.2013

31.07.2013

11.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Hospitalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia, neurologia

07.08.2013

10.09.2013

12.

KPRM

Kontrola wykonywania zadań obronnych

08.10.2013

08.10.2013

13.

Sąd Rejonowy Warszawa-Wola

Prawidłowość działalności Klinicznego Oddziału psychiatrycznego w okresie

05.10.2012-18.10.2013

18.10.2013

Koniec 2013 r.

14.

RCKiK

Organizacja Banku krwi. organizacja leczenia krwią, gospodarki krwią. Kontrola Pracowni Serologii Transfuzjologicznej

07.11.2013

07.11.2013

15.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola związana z przekroczeniem NDSCh w Patomorfologii

18.11.2013

18.11.2013

16.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia

Ocena jakości świadczeń udzielanych w SOR

27.11.2013

27.11.2013

17.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia

Ocena jakości świadczeń udzielanych w SOR

27.11.2013

27.11.2013

18.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola w Poradni psychologicznej – wydanie decyzji do rejestracji

28.11.2013

28.11.2013

19.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I O. ZUS Warszawa

 

Prawidłowość obliczania składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych do ZUS

11.12.2013

09.01.2014