zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Uchwały

Numer Data Sprawa Uwagi
 1/2019  2019-01-15 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 2/2019  2019-03-06 Zmiana załącznika nr 3 - wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 3/2019  2019-03-06 Opinia dotycząca przyjęcia darowizny przez Szpital Wolski aparatury i sprzętu medycznego  
 4/2019  2019-04-23 Opinia dotycząca rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wolskiego za 2018 rok  
 5/2019  2019-04-23 Opinia dotycząca rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala Wolskiego w 2018 roku  
 6/2019  2019-04-23 Opinia dotycząca rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego w 2018 roku  
 7/2019  2019-04-23 Opinia dotycząca planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego na 2019 rok  
 8/2019  2019-04-23 Opinia dotycząca zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - cennik dla pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych  
 9/2019  2019-04-23 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
 10/2019  2019-06-04 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 11/2019  2019-06-04 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 12/2019  2019-06-04 Opinia w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 13/2019  2019-07-01 Opinia dotycząca dzierżawy aktywów trwałych Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 14/2019  2019-07-01 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 15/2019  2019-07-01 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 16/2019  2019-07-01 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 17/2019  2019-07-01 Zmiana załącznika nr 3-wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 18/2019  2019-07-09 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2019 rok  
 19/2019  2019-07-09 Opinia dotycząca dzierżawy aktywów trwałych Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 20/2019  2019-07-09 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 21/2019  2019-07-09 Wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 22/2019  2019-07-23 Opinia dotycząca dzierżawy aktywów trwałych Szpitala Wolskiego  
 23/2019  2019-07-23 Opinia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz komórek organizacyjnych Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży.  
 24/2019  2019-07-23 Opinia dotycząca zmiany Statutu Szpitala Wolskiego  
 25/2019  2019-08-23 Opinia dotycząca dzierżawy aktywów trwałych Szpitala Wolskiego  
 26/2019  2019-09-25 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego  
 27/2019  2019-12-02 Opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego  
 28/2019  2019-12-17 Opinii dotyczącej planu finansowego Szpitala na rok 2020  
 29/2019  2019-12-17 Opinii dotyczącej planu inwestycyjnego Szpitala na rok 2020  
 30/2019  2019-12-17 Opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego  
 31/2019  2019-12-17 Opinii dotyczącej wynajmu części powierzchni w Szpitalu
 
       
Numer Data Sprawa Uwagi
 1/2018  2018-01-04 Opinia dot. utworzenia komórki organizacyjnej o nazwie "Gastroenterologia - Zespół opieki dziennej".  
 2/2018  2018-01-04 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 3/2018  2018-01-23 Zmiany organizacyjne w zakresie niektórych komórek organizacyjnych oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 4/2018  2018-03-01 Opinia dot. likwidacji Oddziału gastroenterologicznego w trybie jednodniowym.  
 5/2018  2018-03-01 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 6/2018  2018-03-22 Opinia dot. zaciągnięcia przez Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2 000 000,00zł.  
 7/2018  2018-03-22 Zmiana załącznika nr 3 - wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 8/2018  2018-04-06 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 9/2018  2018-04-06 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 10/2018  2018-04-06 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 11/2018  2018-04-06 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 12/2018  2018-05-30 Opinia dot. rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2017 roku.  
 13/2018  2018-05-30 Opinia dot. rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie za 2017 rok.  
 14/2018  2018-05-30 Opinia dot. zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2018 rok.  
 15/2018  2018-05-30 Opinia dot. rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2017 roku.  
 16/2018  2018-05-30 Opinia dot. zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2018 rok.  
 17/2018  2018-05-30 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 18/2018  2018-05-30 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 19/2018  2018-05-30 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 20/2018  2018-05-30 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 21/2018  2018-06-14 Wniosek o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 22/2018  2018-06-14 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie na okres powyżej 3 lat.  
 23/2018  2018-06-14 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 24/2018  2018-06-14 Opinia dotycząca utworzenia komórek organizacyjnych: Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Oddziału chirurgii naczyniowej, Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazowa, Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Oddziału neurologicznego oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego.  
 25/2018  2018-08-01 Opinia dotycząca dzierżawy części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
 26/2018  2018-09-10 Zmiana załącznika nr 3 - wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
 27/2018  2018-09-10 Opinia dotycząca zmian organizacyjnych w zakresie niektórych komórek organizacyjnych oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego.  
 28/2018  2018-10-05 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 29/2018  2018-10-05 Opinia dotycząca zakupu przez Szpital Wolski aparatury i sprzętu medycznego.  
 30/2018  2018-11-13 Opinia dot. udostępnienia przez Szpital Wolski uczelni medycznej aktywów trwałych.  
 31/2018  2018-11-27 Opinia dot. zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2018 rok  
 32/2018  2018-11-27 Opinia dot. zaciągnięcia przez Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu obrotowego w kwocie 3 000 000,00zł.  
 33/2018  2018-11-27 Opinia dot. planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2019 rok  
 34/2018  2018-11-27 Opinia dot. przyjęcia darowizny przez Szpital Wolski aparatury i sprzętu medycznego.  
 35/2018  2018-11-27 Opinia dot. zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2018 rok  
 36/2018  2018-11-27 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 37/2018  2018-11-27 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 38/2018  2018-11-27 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 39/2018  2018-11-27 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 40/2018  2018-11-27 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
 41/2018  2018-11-27 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
Numer Data Sprawa Uwagi
1/2017  2017-01-26 Opinia dotycząca wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym  
2/2017  2017-02-13 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
3/2017  2017-02-13 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
4/2017  2017-03-28 Opinia dot. wynajmu części powierzchni  
5/2017  2017-03-28 Opinia dot. wynajmu części powierzchni  
6/2017  2017-03-28 Zmiana załącznika nr 3 - wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego  
7/2017  2017-05-08 Zmiany załącznika nr 3 - wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, do Regulaminu Organizacyjnego  
8/2017  2017-05-08 Opinia dot. wynajmu części powierzchni  
9/2017  2017-05-23 Opinia dotycząca rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala Wolskiego  
10/2017  2017-05-23 Opinia dotycząca rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wolskiego  
11/2017  2017-05-23 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego  
12/2017  2017-05-23 Opinia dotycząca rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego  
13/2017  2017-05-23 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
14/2017  2017-05-23 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
15/2017  2017-05-23 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
16/2017  2017-05-23 Opinia dotycząca likwidacji następujących komórek organizacyjnych: Ośrodek elektroterapii serca, Poradnia chorób pozapiramidowych, Poradnia leczenia bólu oraz Poradnia anestezjologiczna.  
17/2017  2017-05-23 Regulamin Organizacyjny Szpitala Wolskiego  
18/2017 2017-06-21 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
19/2017 2017-06-20 wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
20/2017 2017-09-11 opinii dot. utworzenia komórki organizacyjnej o nazwie: "Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej".  
21/2017 2017-09-11 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
22/2017 2017-10-26 opinii dot. likwidacji (utylizacji) angiografu Integris Allura 12C Monoplane.  
23/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2017 rok.  
24/2017 2017-11-21 w sprawie opinii o dokonaniu przez Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zakupu mobilnego aparatu rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych w ramach programu polityki zdrowotnej pn.  „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2017 -2020”, zadanie o nazwie: „Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017”.  
25/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2017 rok.  
26/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2 000 000,00 zł.  
27/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej zmiany Statutu Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
28/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej wynajmu części powierzchni Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
29/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej wynajmu części powierzchni Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
30/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej wynajmu części powierzchni Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
31/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej wynajmu części powierzchni Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
32/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej wynajmu części powierzchni Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
33/2017 2017-11-21 w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Oddziału geriatrycznego w Oddział geriatryczno - internistyczny.  
34/2017 2017-12-01 Zmiana załącznika nr 3 – „Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej” do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
35/2017 2017-12-19 opinii dotyczącej zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2017 rok.  
36/2017 2017-12-19 opinii dotyczącej planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2018 rok.  
37/2017 2017-12-19 opinii dotyczącej planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2018 rok.  
38/2017 2017-12-19 opinii dotyczącej zmiany Statutu Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
39/2017 2017-12-19 zmiany załącznika nr 3 - wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
40/2017 2017-12-19 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  

 

Numer Data Sprawa Uwagi
1/2016  2016-03-24 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
2/2016  2016-04-27 Opinia dotycząca rocznego sprawozdania finansowego  
3/2016  2016-04-27 Opinia dotycząca rocznego sprawozdania z planu finansowego  
4/2016  2016-04-27 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego Szpitala  
5/2016  2016-04-27 Opinia dotycząca rocznego sprawozdanie z planu inwestycyjnego  
6/2016  2016-04-27 Opinia dotycząca zmiany planu inwestycyjnego  
7/2016  2016-04-27 Zmiana załącznika nr 2 cennika dla pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych do Regulaminu Organizacyjnego  
8/2016  2016-04-27 Opinia dotycząca utworzenia w Szpitalu Wolskim Poradni Anestezjologicznej  
9/2016  2016-04-27 Opinia dotycząca utworzenia w Szpitalu Wolskim Poradni leczenia bólu  
10/2016  2016-04-27 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
11/2016  2016-04-27 Opinia dotycząca zmiany organizacyjnej polegającej na wyodrębnieniu w ramach Ośrodka diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej  
12/2016  2016-04-27 Opinia dot. zmiany załącznika nr 3 - wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego  
13/2016  2016-06-21 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
14/2016  2016-06-21 Opinia dotycząca wynajmu powierzchni  
15/2016  2016-06-21 Opinia dotycząca zmiany Regulaminu Organizacyjnego  
16/2016  2016-06-21 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
17/2016  2016-06-21 Wniosek o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Wolskiego  
18/2016  2016-06-21 Wynajem części powierzchni  
19/2016  2016-10-20 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
20/2016  2016-10-20 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
21/2016  2016-10-20 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
22/2016  2016-11-15 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
23/2016  2016-11-15 Opinia dot. zmiany załącznika nr 3 - wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego  
24/2016  2016-11-15 Opinia dotycząca zmiany Regulaminu Organizacyjnego  
25/2016   2016-11-15 Opinia dotycząca zmiany Regulaminu Organizacyjnego  
26/2016   2016-11-15 Opinia dotycząca zbycia aktywów trwałych należących do Szpitala Wolskiego   
27/2016   2016-11-15 Opinia dotycząca wynajmu części powierzchni  
28/2016   2016-12-13 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego  
29/2016   2016-12-13 Opinia dotycząca planu finansowego Szpitala Wolskiego  
30/2016   2016-12-13 Opinia dotycząca planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego  
31/2016   2016-12-13 Opinia dotycząca zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego  

 

Numer Data Sprawa Uwagi
1/2015  2015-01-08 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
2/2015  2015-03-31 opinia dot. dzierżawy części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.  
3/2015  2015-04-21 opinia dot. rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2014 roku.  
4/2015  2015-04-21 opinia dot. rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie za 2014 rok.  
5/2015   2015-04-21 opinia dot. zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2015 rok.  
6/2015  2015-04-21 opinia dot. rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2014 roku.  
7/2015  2015-04-21 opinia dot. zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2015 rok.  
8/2015  2015-04-21 opinia dot. przyjęcia darowizny przez Szpital Wolski aparatury i sprzętu medycznego.  
9/2015  2015-04-21 opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
10/2015  2015-04-21 zmiany załącznika nr 3 - wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
11/2015  2015-04-21 opinia dot. likwidacji komórki organizacyjnej o nazwie "Poradnia psychologiczna" wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Część Ambulatoryjna.  
12/2015  2015-04-21 opinia dot. zmiany Statutu Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
13/2015  2015-05-11 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
14/2015  2015-06-24 Wynajem części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
15/2015  2015-06-24 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego  
16/2015  2015-07-20 Opinia dot. utworzenia w Szpitalu Wolskim Oddziału geriatrycznego oraz Poradni geriatrycznej  
17/2015  2015-07-20 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego  
18/2015  2015-07-20 Wynajem części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
19/2015  2015-10-06 Opinia dot. zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego  
20/2015  2015-10-06 Opinia dot. zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego  
21/2015  2015-10-06 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
22/2015  2015-10-06 Opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
23/2015  2015-10-06 Opinia dot. utworzenia w Szpitalu Wolskim Poradni chorób pozapiramidowych  
24/2015  2015-10-06 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego  
25/2015  2015-11-05 Opinii dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
26/2015  2015-11-05 Opinii dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim  
27/2015  2015-11-05 Utworzenie w Szpitalu wolskim stanowiska "Koordynatora okołooperacyjnej karty kontrolnej"  
28/2015  2015-12-11 Opinia dot. zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego  
29/2015  2015-12-11 Opinia dot. przyjęcia planu finansowego Szpitala Wolskiego  
30/2015  2015-12-11 Opinia dot. przyjęcia planu inwestycyjnego  
31/2015  2015-12-11 Utworzenie w Szpitalu wolskim Pododdziału Gastroenterologicznego  
32/2015  2015-12-11 Opinia dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego  

 

Numer Data Sprawa Uwagi
1/2014  2014-03-21 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.  
2/2014  2014-03-21 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.  
3/2014  2014-03-21 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.  
4/2014  2014-03-21 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.  
5/2014  2014-03-21 opinia dotyczącej wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.  
6/2014   2014-04-15 opinia dot. rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie za 2013 rok.  
7/2014  2014-04-15 opinia dot. rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2013 roku.  
8/2014  2014-04-15 opinia dot. zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2014 rok.  
9/2014  2014-04-15 opinia dot. zaciągnięcia przez Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 500 000,00 zł.  
10/2014  2014-04-15 opinia dot. rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2013 roku.  
11/2014  2014-04-15 opinia dot. planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2014 rok.  
12/2014  2014-04-15 opinia dot. likwidacji następujących komórek organizacyjnych Szpitala Wolskiego: Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia USG oraz Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.  
13/2014  2014-04-15 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
14/2014  2014-04-28 zmiany załącznika nr 2 - cennik dla pacjentów nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
15/2014  2014-04-28 opinia dotyczącej zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2014 rok.  
16/2014  2014-05-23 opinia dot. wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
17/2014  2014-06-04 opinia dot. zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im.dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2014 rok.  
18/2014  2014-09-16 Zmiany załącznika nr 2 - cennik dla pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
19/2014  2014-09-16 Zmiany załącznika nr 3 - wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
20/2014  2014-09-16 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
21/2014  2014-09-16 opinia dotycząca dzierżawy aktywów trwałych Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
22/2014  2014-10-29 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
23/2014  2014-10-29 opinia dotycząca zakupu przez Szpital Wolski aparatury i sprzętu medycznego  
24/2014  2014-12-09 opinia dotycząca zmiany planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2014 rok   
25/2014  2014-12-09 opinia dotycząca planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2015 rok.  
26/2014  2014-12-09 opinia dotycząca planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2015 rok.  
27/2014  2014-12-09 opinia dotycząca zbycia przez Szpital Wolski aktywa trwałego.  

 

Numer Data Sprawa Uwagi
1/2013 2013-01-05 opinia dotyczaca wynajmu częsci powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
2/2013 2013-02-15 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
3/2013 2013-03-12 opinia dotycząca zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
4/2013 2013-03-12 zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
5/2013 2012-03-12 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
6/2013 2013-04-23 opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wolskiego za 2012 rok  
7/2013 2013-04-23 opinii dotyczącej rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala Wolskiego w 2012r.  
8/2013 2013-04-23 opinii dotyczącej rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego w 2012r  
9/2013 2013-04-23 opinii dotyczącej wynajmu części powierzchni  
10/2013 2013-04-23 zmiany Regulaminu Organizacyjnego  
11/2013 2013-06-25 zmiana planu finansowego na 2013 rok  
12/2013 2013-06-25 zmiana planu inwestycyjnego na 2013 rok  
13/2013 2013-06-25 zbycie aktywówo trwałych  
14/2013 2013-06-25 zakup sprzętu i aparatury medycznej  
15/2013 2013-06-25 Utworzenie Pracowni elektroencefalografii ( EEG)  
16/2013 2013-06-25 ustalenie treści Regulaminu Organizacyjnego  
17/2013 2013-06-25 najem części powierzchni  
18/2013 2013-07-22 najem części powierzchni  
19/2013 2013-10-01 najem części powierzchni  
20/2013 2013-10-01 najem części powierzchni  
21/2013 2013-10-01 najem części powierzchni  
22/2013 2013-10-01 najem części powierzchni  
23/2013 2013-10-01 zmiana Regulaminu Organizacyjnego  
24/2013 2013-10-01 zmiana Regulaminu Organizacyjnego  
25/2013 2013-11-18 utworzenie Poradni psychologicznej  
26/2013 2013-11-18 zmiana Regulaminu Organizacyjnego  
27/2013 2013-11-18 zmiana planu finansowego an 2013 r  
28/2013 2013-11-18 zmiana planu inwestycyjnego na 2013r  
29/2013 2013-11-18 plan finansowy na 2014r  
30/2013 2013-11-18 najem części powierzchni  
31/2013 2013-11-18 zmiana Regulaminu Organizacyjnego  


 

Numer Data Sprawa Uwagi
1/2012 2012-01-10 opinia dotyczaca likwidacji komórek organizacyjnych: Pododdział kardiologiczny w trybie jednodniowym, Pododdział rehabilitacji kardiologicznej, Oddział chirurgii ogólnej w trybie jednodniowym uchwała podjęta w trybie elektronicznym
2/2012 2012-01-10 opinia odtycząca przekształcenia Oddziału chirurgii ogólnej w Oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową uchwała podjęta w trybie lektronicznym
3/2012 2012-01-10 opinia dotyczącą zmiany Regulaminu Porządkowego Szpitala Wolskiego uchwała podjęta w trybie elektronicznym
4/2012 2012-02-06 opinia dotycząca planu finansowego Szpitala na 2012 rok -
5/2012 2012-02-06 opinia dotycząca planu inwestycyjnego Szpitala na 2012 rok -
6/2012 2012-02-06 Zmiany Statutu Szpitala -
7/2012 2012-02-20 opinia dotycząca likwidacji komórki organizacyjnej o nazwie Pododdział psychiatryczny dla chorych somatycznie oarz większenia liczby łóżek w Klinicznym Oddziale psychiatrycznym głosowanie elektroniczne
8/2012 2012-02-20 zatwierdzenie zmiany Regulaminu Porządkowego głosowanie elektroniczne
9/2012 2012-03-13 najmu części powierzchni głosowanie elektroniczne
10/2012 2012-05-09 opinia dotycząca rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2011r. -
11/2012 2012-05-09 opinia dotyczaca rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011r. -
12/2012 2012-05-09 opinia dotycząca rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w 2011 roku -
13/2012 2012-05-09 opinia dotyczącej zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2012 rok -
14/2012 2012-05-09 opnia dotycząca zmiany planu inwestycyjnehgo Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2012 rok -
15/2012 2012-05-09 opnia dotycząca likwidacji komórki organizacyjnej "Poradnia urologiczna" -
16/2012 2012-05-09 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni -
17/2012 2012-05-09 opinia dotycząca wynajmu cześci powierzchni -
18/2012 2012-05-09 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni -
19/2012 2012-05-30 likwidacji: Pododdziału diabetologicznego, Oddziału dziennego leczenia zaburzeń nerwicowych oraz Poradni profilaktyki chorób piersi głosowanie elektroniczne
20/2012 2012-06-19 uchwalenie Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. -
21/2012 2012-06-19 uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdroowtnej. -
22/2012 2012-06-19 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni Szpitala Wolskiego. -
23/2012 2012-06-19 opinia dotycząca zaciągnięcia przez Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 500 000,00 zł. na okres jednego roku. -
24/2012 2012-06-19 opinia dotycząca zmiany planu finansowego Szpitala Wolskiego na 2012 rok. -
25/2012 2012-07-31 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim mi. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Public znego Zakładu Opieki Zdrowotnej -
26/2012 2012-10-16 likwidacji zakładu diagnostyki obrazowej oraz utworzenia Pracowni: USG, tomografii komputerowej, rentgenodiagnostyki ogólnej oraz mammografii -
32/2012 2012-11-07 opinia dotycząca propozycji NFZ w sprawie planu rzeczowo - finansowego w rodzaju leczenie szpitalne na 2013 rok -
33/2012 2012-11-16 opinia dotycząca wynajmu części powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie. -
34/2012 2012-12-18 Opinia w sprawie planu finansowego na 2013 rok -
35/2012 2012-12-18 Opinia w sprawie planu inwestycyjnego na 2013 rok -
36/2012 2012-12-18 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego -