zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Zespół leczenia środowiskowego

Adres: Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Lokalizacja: pawilon 6, wejście E, parter   
Kontakt telefoniczny:
 (22) 38 94 880 - od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 18.00
                            - w piątek w godzinach 7:30-15:00

Personel:
•  p. o. kierownika - mgr Krzysztof Kraszewski, psycholog, psychoterapeuta
•  mgr Klaudia Markowska, psycholog, psychoterapeuta
•  mgr Agata Adamek, psychoterapeuta
•  mgr Aneta Wróblewska, psycholog  
•  mgr Aleksandra Granosik – Ostas, pielęgniarka psychiatryczna, p.o. terapeuty 
    środowiskowego

Kogo leczymy:
Zespół leczenia środowiskowego (ZLŚ) zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim. Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów:  
•  ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze  względów
    terapeutycznych w środowisku domowym;
•  które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych
    intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;
•  z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w
    oddziale szpitalnym lub poradni.
W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:
- posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej  
  (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);
- niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej
  sprawy bytowe;
- uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
- których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
- które nie wyrażają zgody na leczenie.
Takich pacjentów kierujemy do innych form pomocy świadczonych w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Formy pomocy:
Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ albo w trybie wizyt domowych.
W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:
•  diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,
•  leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne,
•  rehabilitację,
•  niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala
    Wolskiego.
W ofercie mieszczą się również:
•  organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta,
•  wsparcie dla młodych osób po przebytej psychozie,
•  wsparcie dla rodzin pacjentów,
•  jednorazowe konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Przyjęcia do ZLŚ:
•  Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać
    lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z oddziału całodobowego, a także
    rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.
•  Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta, po kwalifikacyjnym
    badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny.
•  Skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.