zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Kliniczny oddział psychiatryczny

Izba przyjęć psychiatryczna

Adres: Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Lokalizacja: pawilon 6, wejście A
Kontakt telefoniczny: (22) 38 94 840 - przez całą dobę

Liczba łóżek: 30

Personel:
• p. o. ordynatora: dr Maciej Moskwa, specjalista psychiatra
• p. o. zastępcy ordynatora: dr Daniel Dudek, specjalista psychiatra
• pielęgniarka oddziałowa: mgr Katarzyna Jaguś - Nowicka
• lekarze:
 dr Artur Barlik
 dr Jan Cichecki
• mgr Anna Ćwiklińska- Zaborowicz, psycholog, psychoterapeuta CBT
• mgr Anna Kraszewska, psycholog

Kogo leczymy:
W oddziale leczeni są pacjenci pełnoletni z zaburzeniami nastroju, schizofrenią,
zaburzeniami typu schizofrenii i urojeniowymi, otępieniem, zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną, zaburzeniami osobowości, zespołami  abstynencyjnymi psychozami w uzależnieniu od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem, upośledzeni umysłowo z zaburzeniami psychicznymi.

Przyjęcia do oddziału:
• prowadzone są całodobowo przez Psychiatryczną izbę przyjęć (pawilon 6, wejście A),
• skierowanie do szpitala nie jest warunkiem koniecznym przyjęcia na oddział.