zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) zostało utworzone według wytycznych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Powstało w czerwcu 2012 roku. Było  pierwszą w Warszawie placówką oferującą kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz  Zdrowia. Od czerwca 2013 roku składa się z następujących jednostek:
             •  Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Część Szpitalna,
             •  Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Część Ambulatoryjna.
Kompleksowość opieki nad zdrowiem psychicznym zapewniają:

•  Kliniczny oddział psychiatryczny

•  Izba przyjęć psychiatryczna

•  Oddział psychiatryczny dzienny

•  Zespół leczenia środowiskowego

•  Poradnia zdrowia psychicznego

Wszystkie te ośrodki znajdują się na terenie Szpitala Wolskiego, co sprzyja ścisłej  współpracy i współdziałaniu personelu WCZP na rzecz niesienia skutecznej pomocy pacjentom.

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego uczestniczy w realizacji „Programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego”, który potrwa 3 lata.
 
Zgodnie z założeniami tego programu  WCZP sprawuje opiekę nad populacją mieszkańców Dzielnicy Wola. W związku z tym mieszkańców Woli doświadczających kryzysu psychicznego, którzy dotychczas nie korzystali z pomocy specjalistów a teraz się na nią decydują prosimy o zgłoszenie się do Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego. Tutaj, po konsultacji obejmującej m. in. przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych, uzyskają skierowanie do właściwej formy opieki w placówce na Woli.

Punkty Zgłoszeniowo -  Koordynacyjne w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

  Szpitali Wolski, ul. Kasprzaka 17, pawilon 5 wejście A
     e-mail:  wczp@wolski.med.pl      tel.: 22 38 94 880,  508 306 594
     czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

  Przychodnia Lekarska, ul. Płocka 49, tel.: 22 63286 81
     czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

Masz kryzys przyjdź do nas - zapraszamy