zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) zostało utworzone według wytycznych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Powstało w czerwcu 2012 roku. Było  pierwszą w Warszawie placówką oferującą kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz  Zdrowia. Od czerwca 2013 roku składa się z następujących jednostek:
             •  Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Część Szpitalna,
             •  Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Część Ambulatoryjna.
Kompleksowość opieki nad zdrowiem psychicznym zapewniają:

•  Kliniczny oddział psychiatryczny

•  Izba przyjęć psychiatryczna

•  Oddział psychiatryczny dzienny

•  Zespół leczenia środowiskowego

•  Poradnia zdrowia psychicznego

•  Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień

Wszystkie te ośrodki znajdują się na terenie Szpitala Wolskiego, co sprzyja ścisłej  współpracy i współdziałaniu personelu WCZP na rzecz niesienia skutecznej pomocy pacjentom.

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu