zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Usługi społeczne

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w szpitalu Wolskim w podziale na zadania – EP/59/2019

Usługi konsultacji merytorycznych w zakresie zadań realizowanych w projekcie przez osobę z doświadczeniem w pracy w psychiatrii środowiskowej w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. NUMER SPRAWY EP/63/2019

Usługi świadczenia superwizji w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego - EP/58/2019 

Usługi psychologa do prowadzenia grupy wsparcia dla osób powracających na rynek pracy w wymiarze 4 godzin w miesiącu w ramach umowy cywilnoprawnej. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" - EP/55/2019

Zatrudnienie 2 TERAPEUTÓW dla osób chorujących psychicznie do mieszkania chronionego realizowanego w ramach zadania 2 - załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno - prawną w wymiarze 60 godzin miesięcznie na osobę. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - EP/54/2019

Usługi konsultacji merytorycznych w zakresie zadań realizowanych w projekcie przez osobę z doświadczeniem w pracy w psychiatrii środowiskowej w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. NUMER SPRAWY EP/50/2019

Zatrudnienie pracownika socjalnego do mieszkania chronionego realizowanego w ramach zadania 2 - załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno - prawną w wymiarze 16 godzin miesięcznie. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - EP/49/2019

Zatrudnienie osoby wykonującej czynności w charakterze psychologa do mieszkania chronionego w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – EP/46/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Przychodni Specjalistycznej w zakresie medycyny pracy ‘’ – EP/40/2019

Zatrudnienie osoby wykonującej czynności w Centralnej Sterylizacji NUMER SPRAWY EP/32/2019

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W SZPITALU WOLSKIM W PODZIALE NA ZADANIA .  NUMER SPRAWY,EP/29/2019

Usługi osoby prowadzącej spotkania grupy wsparcia dla rodzin w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS" - NUMER SPRAWY EP/24/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni neurologicznej w SZPITALU WOLSKIM, numer sprawy EP/23/2019

Udzielanie świadczeń w Banku Krwi w Szpitalu Wolskim. Nr sprawy EP/18/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Opieki pielęgniarskiej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej w Szpitalu Wolskim w podziale na zadania - EP/16/2019

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa na terenie Dzielnicy Wola w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - EP/12/2019

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - NUMER SPRAWY EP/11/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w SOR – EP/09/2019

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - EP/10/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Opieki pielęgniarskiej w Szpitalu Wolskim w podziale na zadania - EP/08/2019

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa na terenie Dzielnicy Wola w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
NUMER SPRAWY EP/03/2019

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODZIALE NA ZADANIA – I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ENDOKRYNOLOGII NUMER SPRAWY EP/86/2018

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODZIALE NA ZADANIA – I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ENDOKRYNOLOGII  NUMER SPRAWY EP/82/2018

"Usługi osób prowadzących zajęcia w grupach weekendowych na terenie Dzielnicy Wola w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" NUMER SPRAWY EP/77/2018

"ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŻYWIENIA PACJENTÓW” NUMER SPRAWY EP/45/2018

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODZIALE NA ZADANIA’’ – NUMER SPRAWY EP/49/2018

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonywanie czynności w charakterze Prawnika w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego NUMER SPRAWY EP/46/2018

Świadczenie usług w zakresie superwizji indywidualnej dla specjalistów psychoterapii uzależnień i psychoterapeutow zajmujących się psychoterapią uzależnień i współuzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzaleznień NUMER SPRAWY EP/36/2018

Wykonywanie czynności w charakterze Dietetyka w ilości 10 godzin w miesiącu w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODZIALE NA ZADANIA
NUMER SPRAWY EP/43/2018

Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców i asystentów zdrowienia i wsparcia oraz usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS".
NUMER SPRAWY: EP/31/2018

Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców i asystentów zdrowienia i wsparcia oraz usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS"
NUMER SPRAWY: EP/24/2018

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ EP/22/2018.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ EP/13/2018.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM.

Usługi trenerów pracy i doradcy zawodowego w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"