zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Komórki organizacyjne

 

L.p.

Nazwa komórki

Ordynator / Kierownik

  1. 

Szpitalny oddział ratunkowy

dr David Zira

  2. 

I Oddział chorób wewnętrznych i endokrynologii

p.o. ordynatora dr n. med. Adam Parfieńczyk

  3. 

II Oddział chorób wewnętrznych

p.o. ordynatora dr Ryszarda Grzelewska

  4. 

Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  5. 

Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  6. 

Oddział neurologiczny

p. o. ordynatora dr n. med. Lidia Darda – Ledzion

 7. 

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

p. o. ordynatora dr n. med. Lidia Darda – Ledzion

 8. 

Oddział udarowy

p. o. ordynatora dr n. med. Lidia Darda – Ledzion

9. 

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową

dr hab. n. med. Marek Stańczyk

10. 

Oddział chirurgii naczyniowej

dr Andrzej Płoński

11. 

Oddział geriatryczno - internistyczny

dr Mariusz Saganowski

12. 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

dr Agnieszka Rytel – Rylska

13. 

Blok operacyjny

dr Jacek Dudzik

14. 

Apteka Szpitalna

mgr farm. Janusz Mioduszewski

15. 

Bank krwi

dr Paulina Krasowska

16.  Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży dr. n. med. Cezary Żechowski