zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Spis telefonów Szpitala Wolskiego

Nazwa Nr telefonu
Centrala (22) 38 94 700
Kancelaria (22) 38 94 902
Fax (22) 63 23 893
Dyrektor (22) 38 94 703
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa (22) 38 94 703
Naczelna Pielęgniarka (22) 38 94 876
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych (22) 38 94 777
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych - Główna Księgowa (22) 38 94 884
Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych (22) 38 94 799
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Rejestracja (22) 38 94 900
Ordynator (22) 38 94 921
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 825
I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZYCH  
Ordynator (22) 38 94 724
Pielęgniarka Oddziałowa - poziom B (1 piętro)
(22) 38 94 721
Pielęgniarka Oddziałowa - poziom A (2 piętro) (22) 38 94 894
Sekretariat (22) 38 94 757
II ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH  
Ordynator (22) 38 94 821
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 824
Sekretariat (22) 38 94 864
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Ordynator (22) 38 94 849
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 844
Sekretariat (22) 38 94 811
ODDZIAŁ INTENSYWANEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO
Pokój lekarski (22) 38 94 834
Dyżurka pielęgniarska (22) 38 94 847
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ
Pracownia hemodynamiki (22) 38 94 890
Pracownia elektrofizjologii (22) 38 94 782
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
Ordynator (22) 38 94 766
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 729
Sekretariat (22) 38 94 755
 PODODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ  
Ordynator (22) 38 94 766
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 729
Sekretariat (22) 38 94 755
ODDZIAŁ UDAROWY  
Ordynator (22) 38 94 766
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 729
Sekretariat (22) 38 94 755
 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Z CZĘŚCIĄ URAZOWĄ
Ordynator (22) 38 94 812
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 838
Sekretariat (22) 38 94 826
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Ordynator (22) 38 94 819
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 838
Sekretariat (22) 38 94 826
ODDZIAŁ GERIATRYCZNY  
Ordynator (22) 38 94 728
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 737
Sekretariat (22) 38 94 907
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Ordynator (22) 38 94 917
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 969
Sekretariat (22) 38 94 930
KLINICZNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
Sekretariat (22) 38 94 840
Pielęgniarka Oddziałowa (22) 38 94 738
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY
Sekretariat  (22) 38 94 933
Pielęgniarka Koordynująca (22) 38 94 934
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO
Kierownik (22) 38 94 767
Sekretariat (22) 38 94 880
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Rejestracja (22) 38 94 880
Kierownik (22) 38 94 770
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ
Rejestracja (22) 38 94 880
Kierownik (22) 38 94 809
Telefon komórkowy do Poradni
513 146 339
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Rejestracja (22) 38 94 735
Kierownik (22) 38 94 789
ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ
Kierownik (22) 38 94 746
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - CENTRUM OBSŁUGI PACJENTA
Rejestracja do specjalistów (22) 38 94 800
Kierownik Centrum Obsługi Pacjenta
(22) 38 94 780