zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Majątek Szpitala Wolskiego

                                                      Stan na 31 grudnia 2017 r.

Grupa GUS

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

 

(w zł)

(w zł)

(w zł)

032- grunty

48 049 746,27

-

48 049 746,27

 

 

 

 

1,2 - budynki i budowle

82 740 283,57

27 023 828,42

60 716 455,15

 

 

 

 

3,4,5,6 - urządzenia techniczne i maszyny

9 594 606,22

8 750 075,94

844 530,28

 

 

 

 

7 - transport

65 443,80

53 636,13

11 807,67

 

 

 

 

8 - wyposażenie

41 879 631,47

33 780 377,20

8 099 254,27

 

 

 

 

Razem środki trwałe

187 329 711,33

69 607 917,69

117 721 793,64

 

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne

4 445 276,72

4 413 916,63

31 360,09

 

 

 

 

Ogółem

191 774 988,05

74 021 834,32

117 753 153,73