zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

7 lipca 2020

Szpital Wolski otwiera dla pacjentów Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Od 6 lipca 2020 roku Szpital Wolski rozszerza swoją działalność i obejmuje opieką również dzieci i młodzież - od dzisiaj działalność rozpoczyna Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Pomagamy i wspieramy młodzież z klas 6-8 szkół podstawowych w pokonywaniu trudności okresu rozwojowego w następującym zakresie:

* zaburzenia lękowe, lęk społeczny, lęk szkolny, lęk separacyjny,
* zaburzenia osobowości,

 • zaburzenia więzi,
 • utrzymujące się trudności w funkcjonowaniu społecznym po przebytym epizodzie psychotycznym,
 • trudności szkolne,
 • trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,
 • niska samoocena, nieśmiałość, wycofywanie się z interakcji społecznych,
 • przygnębienie, depresja i zaburzenia nastroju,
 • mobbing w grupie rówieśniczej,
 • zaburzenia odżywiania się w stabilnym stanie somatycznym,
 • trudności wychowawcze,
 • nieradzenie sobie za złością,
 • problemy w koncentracji,
 • zespół nadruchliwości z deficytem uwagi,
 • konflikty z rodzicami i rodzeństwem,
 • przeżycia traumatyczne,
 • odmowa chodzenia do szkoły,
 • nerwica natręctw,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • i inne problemy okresu rozwojowego,

Zgłoszenia do oddziału przyjmowane są telefoniczne (22) 389 49 95 lub 516 060 173 oraz pocztą e-mail oddim@wolski.med.pl

Dokumenty potrzebne do przyjęcia: skierowanie do oddziału dziennego dla młodzieży wystawionego przez lekarza pracującego w placówce z kontraktem NFZ – psychiatra dzieci i młodzieży, psychiatra, pediatra lub lekarz rodzinny.

Kwalifikacja pacjenta do oddziału polega na rozmowie ze specjalistą psychoterapeutą lub lekarzem. Decyzja o zakwalifikowaniu na oddział podejmowana jest przez zespół terapeutyczny i przekazywana telefonicznie lub mailowo.