zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

16 stycznia 2020

Profilaktyka wtórna u osób po ostrych zespołach wieńcowych

Szpital Wolski realizuje „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych (OZW)", przygotowany w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i finansowany przez Urząd Marszałkowski.

Mazowsze - logo

Na ten czteroletni program (2019 – 2022) przeznaczono 1,75 mln zł. Adresowany jest on do mieszkańców województwa mazowieckiego, u których wystąpił incydent sercowo - naczyniowy. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności pacjentów po OZW do opieki specjalistycznej.

Do programu włączane są osoby pełnoletnie będące jeszcze w trakcie hospitalizacji i osoby, u których epizod OZW wystąpił w ciągu ostatnich 30 dni kalendarzowych.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu 12-miesięczną opiekę nad pacjentem. Przewidziane jest opracowanie z uczestnikiem programu  karty postępowania zdrowotnego, prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, konsultacja z lekarzem, konsultacja rehabilitacyjna, dietetyczna, a także wsparcie psychologiczne oraz regularny kontakt uczestnika z realizatorem programu (lekarzem, edukatorem zdrowotnym, psychologiem). Więcej informacji.. .

*******

Choroby układu krążenia są jednym z największych zagrożeń zdrowia i życia Polaków. Leczenie pacjentów po OZW nie powinno kończyć się na hospitalizacji. Żeby zapobiec kolejnym incydentom sercowo-naczyniowym i zmniejszyć ryzyko zgonu w tej grupie chorych niezbędna jest  zmiana stylu życia, regularne stosowanie leków, kontrola czynników ryzyka i rehabilitacja kardiologiczna.